Start » Dra rör

Dra rör


 

Att dra ny vattenledning, t ex till tvättställ eller WC-stol, går som smort med Koppla-sortimentet. Läs först igenom instruktionen nedan, tänk igenom installationen och följ förpackningarnas bruksanvisning.

 

1. Stäng av huvudkranen. Om du t ex ska ansluta nya rör till befintlig rördragning, montera först Ballofix avstängningsventil vid avsticket från de gamla rören. När avstängnings-ventilerna monterats och stängts kan du öppna huvudkranen igen och fortsätta arbetet utan att störa det befintliga VVS-systemet.

 

 

 

 

2. Märk ut var rören ska dras. Skruva fast rörklämmor med ca 60 cm mellanrum. Glöm inte bort avtätningspackningarna mellan klamma och vägg när du drar rör i våtutrymmen!

 

3. Mät ut erforderlig rörlängd.
 

 

 

4. Såga av kopparröret vinkelrätt. Tryck ej för mycket med bågfilen (röret kan bli ovalt).

 

 

5. Skala av plastisoleringen ca 2 cm in från röränden. Fila av graderna in- och utvändigt.

 

 

6. För in stödhylsan i kopparröret. För in röret i kopplingen så långt det går.

 

 

7. Drag först åt muttern för hand - sedan med skiftnyckel ca 1-1 1/2 varv.

 

 

8. Montera rören. Börja med att bygga ut rörstammarna från koppling till koppling. Anslut därefter övriga rör, kranar, apparater etc.

 

 

9. Sätt på vattnet och kontrollera att det inte droppar eller läcker i skarvar och anslutningar. Vid längre rördragning kan du kontrollera tätheten "på halva vägen" genom att plugga röret och sätta på vattnet. Efterdra kopplingsmuttrarna vid behov.

Lägg aldrig skarvade rör i väggar eller golv!
 


 

Avstick på befintligt rör

När du vill göra ett avstick på ett befintligt hårt rör för t ex en disk- eller tvättmaskin ska du använda Kuterlite klämringskoppling ROT-T (5621).

 


Kapa röret ca 22-24 mm.

 

1. Kapa röret ca 22-24 mm.

 
2. Dra undan röret så pass mycket att kopplingen kan träs på.


3. Trä kopplingen över ena rörändan tills stoppklacken inne i kopplingen tar emot.

 


Skjut kopplingen över röret

 

4. Skjut kopplingen över andra röränden.

 

 

5. Drag åt muttrarna för hand, sedanmed skiftnyckel ca 1-1 1/2 varv.

 

Så här använder du gängtejp

Gängtejp behövs inte till klämringskopplingar, däremot till vanliga rörkopplingar, där två gängor ska täta mot varandra. Linda gängtejpen 7-8 varv runt gängorna. Fatta med tummen och pekfingret runt gängorna och pressa fast tejpen genom att dra tummen och pekfingret runt ett varv. Pressa därefter ner tejp i gänggångarna med tumnageln.

 


Anslutning av VVS-armatur

Installation av disk- och tvättmaskin, duschkabin och varmvatttenberedare kan du läsa om på de följande sidorna. Kranar, WC etc ansluts på i princip samma sätt, i tillämpliga delar. För att ansluta kranar och WC till röret använder du Kuterlite klämringskoppling eller Pipefix halvkoppling. Montera Ballofix avstängningsventil på ledningen före armaturen så slipper du stänga av huvudkranen om du t ex behöver reparera någon gång.

 

 

Ajepex anslutningsrör är ett böjligt plaströr som ersätter kopparrör vid anslutning av tvättställ och WC. Ajepex finns i olika längder och levereras komplett med kopplingsmuttrar.

 

Frostskydd

Om du installerar vatten i fritidshuset, tänk på frostrisken. Montera därför en avtappningsventil på systemets lägsta punkt så att du kan tappa ur vattnet om värmen stängs av under vintern. Observera att blandare, varmvattenberedare, WC och andra armaturer måste tömmas på vatten. Skruva av nipplar o dyl från kranar och vattenutkastare utomhus. Häll frostskyddsmedel i vattenlås och WC.
    Om du har lite värme på under vintern, tänk på att ytterväggar och golv kyls ner fortare än rummet i övrigt. Risk för att vatten i ledningar som ligger i väggar och golv fryser även om temperaturen i huset är över fryspunkten.


PEX-RÖR

Pex-rör är tillverkat av förnätad polyeten. Pex-materialet är godkänt för dricksvatten (tappvatten) och väl lämpat för såväl kallt som varmt vatten.

 

Sammankopplas enkelt med Kuterlite klämringskopplingar.

 

Kapa röret vinkelrätt med en röravskärare, sekatör eller fintandad såg.

 

 

En invändig stödhylsa ska alltid användas vid koppling av Pex-rör. Observera att det inte är samma storlek på stödhylsan till Pex-rör som stödhylsan till kopparrör. Använd de stödhylsor som levereras med Pex-röret.

 

 

Drag först åt muttern för hand och sedan med skiftnyckel ca 2 varv.
    Till 15mm Pex-rör kan du använda rörklämma 5128SB10.© Koppla VVS i Gbg AB 2010


 | Webbkarta | Logga in